Za korisnike koji podrsku imaju putem ScreenConnect-a:


Preuzmite program za on-line podrsku

Za korisnike koji podrsku imaju putem Teamviewer-a:

Preuzmite program za on-line podrsku